Vektor processzus

A CO-WIKI wikiből
War.png

Copyright

Nem szerkeszthető, másolható, publikálható a szerző engedélye nélkül

CO-WIKI.2009-2015.


Egyenesek eljárása

Vp. Vektor processzusBevezetö

(Bevezető és levezetése a "kör négyszögesítésének".)

Analitikus kvanto-geometria, - qvantometry(1)

Nehéz dolgom van,mert úgy kell ismertetnem egy „találmányt” hogy elhallgassam, hogyan működik. Ettől olyanná válik, mintha valaki szabadalmat akarna szerezni a „patakfolyásra”, ugyanis a Vp. organikus geometria és kialakulása egy sajátos dinamikai rendszer működésének „befagyasztott” képe. Egyfajta geometrikus folyam-folyamat.

Röviden és elhallgatva a részleteket a Vp.-ben a kép,ábra egy elemi geometriai egység viselkedését mutatja ,amint tulajdonságai alapján ,mintegy „élő” organikusan változó jelenség kiformálódik a síkon. A képződmények csoportokat és osztályokat alkotnak, megismételhetőek és extrém pontosak minden határon túl. Hasonlítanak a kristályok,vagy fraktálok kialakulásához,de terméseztessen, egészen másról van szó a dimenzió kettő és nem egy „tördelés” (frakció) eredményeit látjuk. Miután szabadalmat szellemi termékre a hivatalos és rögzített közlésre könyvek, folyóiratok, szaklapok igazolt idő és helyhez kötött megjelölése adhat csak, a Vp. "Csipkerózsika álmát” alussza 1984 óta egyidős kislányommal (Szilvia) és mikor beszélek róla akkor a találmányok és felfedezések különös sorsára kell gondolnom.

Miért olyan fontos,hogy valamilyen új gondolat ötlet a nevünkhöz fűződjön ? A dolog kettős természetéből adódik,hogy el szeretnénk kerülni a plágium vádját és elejét szeretnék venni a plágium bekövetkezését mások részéről. Ezért fontos,legyen az egy egyszerű ötlet,vagy a nagyszerű gondolat,hogy a kiagyalója nevesítse azt.

Igen, az ember praktikus lény,szereti elvenni azt ami kész,mert léte sanyarú és sok a vetélytársa. A tudás, hatalom, meg pénz. Ez a különös fogalmi háromszög magába zárja a becsületet, tisztességet, jóindulatot, szerénységet és feliből-nagyjából az erkölcsöt és az ember összes jogait. Mindig megdöbbenek,amikor kiszabadul ebből a kényszeres állapotából a viszonzásra nem váró szeretet,jóindulat,önfeláldozás. Nem sűrűn teszi és gyorsan vissza is tér normális nyugvóhelyére.

A találmányok különös pályán mozognak. Sorsuk pontos lenyomata emberi hitványságunknak, kisszerűségeinknek. Ezért azután,amikor aszi és szi – emberről beszélek igazolva látom,hogyan lehetséges,hogy a szi - feltaláló, az aszi – emberek tengerén a fogai között szorítva szellemi kincsét fuldokolva evickél a neki karjaikat nyújtó segítők,potentátok,mentorok,jótevők kiismerhetetlen kiabálásai között. Merül el,veszik el,és adja meg magát a természeti törvényeknek, - a világ nem igényli, hogy megváltsák !

Úgy kell lázas izgalommal ráerőszakolni, tukmálni és hadarva, félrebeszélve ráolvasni,hogy a kerék,a tűz,az eke,a gőz,az atomhasadás,hogyan tud működni,ha így meg így,meg úgy meg amúgy becsavarunk,levágunk, összerakunk,katyvasztunk,kivonjuk és bezárjuk azokat az ismeretlen dolgokat.

Viharban nem megyünk halászni,de a szellemi életben soha nincs szélcsend,mert szellemek járnak a fejekben,melyeknek nincs lelke így ahol megtelepednek kisöprik az aklot,az ólat,a putrit,a házat,a palotákat. Elvisznek magukkal mindent,hogy újra elénk álljanak kezükben a „szerzeményükkel” ,”másutt találmányukkal” , „el-felfedezésükkel” . A tudás behódol a hatalomnak,amely a pénzt beváltja a tudást kincseire és vissza. Lesz belőle „mindentudás” és „mindent birtoklás”. A hatalom erősödik,de egy időben gyengül is,mert osztódni akar a maga sajátos törvényei szerint.

A Vp. Vektor processzus

Milyen eljárásokat végezhetünk egyenesekkel?

Vegyük a vonalzót. Egyeneseket húzunk segítségével és azokat méretében meghatározhatjuk vele. Az egyenes kitüntetett szerepe a geometria egységek között nyilván való. A „két pont közötti legrövidebb út” fogalma olyan "önigazoló tétel" amely mint a villám belseje vakító fénnyel vonja be az igazság-valóság egymásra találását. A kör,bár nagyon kedves jelenség már nem ilyen szerencsés. Ahogy közelebb hajolunk alakjához és vizsgálat alá vesszük vonulatát rögtön megérthetjük,hogy itt egy csalás áldozatai vagyunk. A kör,úgy keletkezik,hogy a „legrövidebb út” mindig egy kicsit irányt változtat. A kör és görbe társai a valóságban az egyenes szögvetései. Szeretjük a káprázatokat,a bűvészkedést és szórakoztató csalásokat. A legjobb geométerek még tudományos tételekbe is foglalják azokat a geometria paradoxonokat amelyek valójában optikai csalódások.

(Pl:Perspektíva ? Ugye nem is gondolnád,hogy nem valós fizikai állapot.)

Kell a kör nekünk és görbe társai -szó se róla - de nem korrekt geometriai elem. Miért teszik ezt ? Azért hogy teljesítse Euklidesz meghatározását. - A középponttól való egyenlő távolság betartását. Ki kérte erre ? Miért kell nekünk azt a középpontot annyira komolyan venni ? „A dolgok kettős természete „ megint felemelte a kezét és közbe veti :

  • A kör relatív (viszonylagos) a távolság értelmezésében. Ez egy fontos anti - Euklideszi kijelentés. Ha viszonylagos akkor értelmezhetetlen,mert mindig rögzíteni kell egy rakás feltételt,hogy akár az egyik akár a másik teljesüljön. A kör szépen kiesik a korrekt geometriai elemek sorából.

Az egyenes átveszi központi szerepét és egyben segítségére siet a körnek. Feltételeket ajánl és szab.

  • A kör elemekből fog állni
  • Egyenes szakaszokból jeleníti meg a görbeséget,és kvantitatív azaz egységnyi
  • Új fogalommal egészül ki geometriai szótárunk a „Szögvetés”(2) gondolatával
  • Új szögrendszer kerül bevezetésre,ami nem kapcsolódik semmilyen formában a „hagyományos” és pontatlan kör fogalmához (Felosztás „pi”-vel 400/360 egységekkel.)
  • A „pi” eltűnik, (Marad a „föníciai tudományok” leírásaiban)

Csak akkor kapunk korrekt kozmológiai és atomisztikai elméleteket és leírásokat,ha a görbe vonalakat kihelyettesítjük az egységnyi egyenesek eljárásaival.

  • A kör, egységek alkotta alattvalóvá válik.

A Vp. új geometriai kód nyelve kiegészül és az Euklideszi geometriát átzsilipeli a korpuszkuláris geometriába.

  • Első és legfontosabb változtatása a minden határon túli pontos szög rendszer.
  • Alapja a Descartes egység koordináta.
  • Az új geometriai felfogásban a szög pontosságának megadása mindennél fontosabb és minden szög egység „individuális elem”. A pontosságból adódóan a szög értelem átalakul,mert a kellően és végletesen pontos egység megtalálása értelmetlenné teszi annak további bontását. Pl. percekre,másod percekre,vagy törtekre. A távolság értelmezése az egység koordinátákon jelenik meg.

Ez a quantometria csodája,hogy az egység világára igazolást ad és egyben első tétele is megfogalmazódik.

1 § Világegyetemünk (szubjektív univerzum) egységnyi, (korpuszkuláris) elemekből épül fel (Km.)

Vektor processzus ábrák

Kazlak http://corpuscuit.us/ce/index.php?option=com_content&view=article&id=135:vektor-processzus-kepek-1&catid=36:vpismertetoe&Itemid=65

F.k.


Molnár Ferenc


(1) Qantometry - Egység geometria

(2) Szögvetés - A Descartes koordinátán felvett egység szögrendszer (Lsd: A Vektor processzus rajzolása.)