Önerősítő összeesküvés elmélete

A CO-WIKI wikiből

Az önerősítő összeesküvés elméleti alapjai

War.png

Copyright

Nem szerkeszthető, másolható, publikálható a szerző engedélye nélkül

CO-WIKI.2009-2015. A szellem tárgya a gondolkodás érték és minőség romlása/rombolása. Az összeesküvés elemekből építkezik és célpontjai között szerepel a gondolkodás irányítása, átalakítása, befolyásolása. Ez annál is különösebb, miután az ember alapvetően beképzeli magának a gondolkodás szabadságát.

Az összeesküvés kozmológiai determináns

Az okok egyike, a fizikai világ önrendelkező elemei az összeesküvésben találják meg a legkisebb energia szintű kiépülés (fejlődés) lehetőségét. Ez a szabályosság, minden összetett rendszerben bekövetkezik. Az ember képes saját szellemi értékét a gondolkodást manipulációi tárgyává tenni. Például a„fenntartható fejlődés” elméletünk olvasatában a fenntartható összeesküvés olvasatát adja és ehhez nem kell különösen furfangos elmélkedőnek lenni, hogy belássuk. (A kifejezés a gazdasági összeesküvők kedvelt szlogenje.)

Dolgozatunk lényege az önerősítő összeesküvés általános kiszivárgása a szellemi birtoklások, megnyilatkozások, tudományalkotás irányából és elkerülhetetlen erőszaktevése a kisember történelmi vergődésén. Aki eligazítás helyett követhetetlen tudomány magyarázatokat kap.

A gondolkodás, szellem azok előtt, akik mitikus, vagy misztikus erőket feltételeznek az ember belső biofizikai működésének ezen melléktermékéről. Ennek megfelelően kényükre-kedvükre ferdítgetik tartalmát, irányát, lényegét, amelyet átköltésekben tárják elénk. A gondolkodás megszületése, a szellem és hordozója az elme olyan összjátékba kezd, amely kapitulál a biológiai és fizikai környezet kényszerei előtt. Egy ideig. Kiválása, vagy kitörése fájdalmas és majdnem reménytelen harc, az összeesküvők állatias és a szó archaikus értelmében vett szellemiség barbáraival szemben. Az ember egyedül van mert az önerősítő összeesküvés, mint a szűnni nem akaró vihar, gondolati kalandozásit minden kezdeményében elfojtani igyekszik.

A korpuszkularizmus egyik dogmája szerint : „Amennyiben lehetőség teremtődik az összeesküvésre, az fennáll.” Ezt semmilyen okoskodás nem tudja kikerülni. A bennünket, (kisembert) lekezelő és önmagukat túlexponáló szellemi ostorpattogtatók sokszor - a saját korlátaik következtében, mert nem is képesek felfogni az összeesküvés exponenciális növekedését és jelenlétét– kifigurázzák az összeesküvésekre vonatkozó megfigyeléseket és összekeverik a bűn/bűnözés, politikai/vallási/hatalmi erőközpontok időszerű botrányaival. Ennél sokkal mélyebb és messzebb ható kozmológiai szoftver robosztusról van szó.

Hogyan kell ezt értelmeznünk? Minden összetett működést szövetségek és egyéni/közös érdek vonalak hálózata alkotja. Ez a kötési elemrendszer, az ember esetében alapvetően a létezéshez kapcsolódik. Ez az a késztetés ami alapján, hálásan gondolunk a friss levegőre, a zsírtól csöpögő sültre és a gyöngyöző sörös kriglire, szerelmünk és odaadásunk szolga a gyönyör előtt. Minden biológiai objektuma saját sejtrendszereinek alattvalója. A szellem tárgya a gondolkodás kilépve ebből a katatón mechanizmusból olyan utat keres amely meghaladja ezt az állatiasnak mondható állapotot és keresi az azon túli, az azt meghaladó világokat. A szellemi érés kiegyensúlyozatlan és természeti törvények alapján az egyszerűségében erős konspirátoroknak kedvez.

Ostoba tudás-rendszerezésünk jellemzően nem tartalmaz iskolákat, műhelyeket erre vonatkozóan. Talán mert sejtik a lelkes amatőr összeesküvők, hogy veszélyes ismeretek , beláthatatlan következményekhez vezethet. Próbálkoznak a „tudás elvonás” „álcázás” és egyéb kőkorszaki módszerrel, de nem sokra mehetnek vele, mert a kisember elméje maga a programozott ellen összeesküvés elemi része.

Az ellen összeesküvés ellentmondásai

Az összeesküvés közvetlen előnyei:

 • Az összeesküvés az eltitkolt ismeret, - haszon építő.
 • Az összeesküvő hatékonyságát a korlátlanságának foka határozza meg, - korlátlan szabadságjogok.
 • Az összeesküvés a megszerzett előnyök alapján parazitizmushoz vezet, - osztódik és újra szerveződik
 • Az összeesküvés hatalmi/befolyási hierarchiát hoz létre –ez megsemmisülésének alapvető oka, - mint élő organikus egység minden használható elemet magába épít/kihasznál/elemészt.

Az ellen összeesküvés, megvalósíthatatlan, a fentiek miatt, tehát marad az egyén szellemi lázadása, amely nem tartalmazza a fenti előnyöket

Az embergép konspiratív.

Ami szomorú és a címben is utalunk rá, amatőr és alantas - önerősítő hatások alapján bekövetkező, rendkívülien bomlasztó, világméretű összeesküvés tesz erőszakot mindannyinkon. Ez mindig is így volt, földrajzi/gazdasági korlátok között, lásd: birodalmak tündöklés és bukása, de most a mindent át fogó világ fogja maga alá temetni önmagát és elemeit, - a kisemberek milliói.

Egy lény keletkezik és hal majd el, - mi sem patetikusabb ennél?

A szervezést végző parány összeesküvők

Amatőrnek és aprónak lenni az összeesküvések bonyolult világában előny. Az előny egymásra épülő mutációkhoz vezet. Így, mondhatnák egy kikerülhetetlen út áll előttünk a parányi amatőr összeesküvők foglyai vagyunk, akik a saját érdekhálóik erős kötését hozzák létre a nemessé válni akaró emberiség Gulliver-én. Szerveződéseik gúzsba kötik és létfenntartását alantas követelésekkel szabályozzák. Észrevétlen kialakul az a környezet, amelynek teremtményei, már nem a távoli célok felé tekint, hanem azon a lokális horizonton építi ki lehetőségeiből a féltitkos, titkos és hétpecsétes titkok bohózatát, amit életútja megenged neki. (Istennek hála, minden összeesküvő előbb utóbb megdöglik.)

Az összeesküvés meleg ágya a város. Ez a gyűlölni való, heréltek és gúzsba kötött barmok odvazó helye. Nem is mondhatunk mást, hiszen az a törpe mutáns amely belakja, rövid életével mint egy rossz operett, csak vonyítja hazugságait a környeztében, egy rosszul komponált zene taktusára - kultúrát akar teremteni és lejátssza magányát és rövid életét üres feje után menve. Miután magánya kozmikus és kötései a léthez virtuális, törpesége megváltoztathatatlan és elméje nem tud kapcsolatba lépni sem a misztérium, sem a minőségi gondolkodás valós kötéspontjaival. Belterjes mutatványokkal népesíti be a három felvonás szűkre szabott időhatárait.

Elmondhatjuk a városok kialakulása és szaporodása, növekedése és befolyása az ember szellemi megsemmisülésének biztos jele és a globális város az emberi szellem teljes felszámolásával egyenlő.

Az összeesküvés olyan mozgástereket épít ki amelynek egyre nagyobb a tömegekre ható dinamizmusa. Az így keletkező irodalom (?)- mint a hülye beszéd csúcsterméke, vagy a média a vallási szónoklatoktól a politikai, gazdasági kommentárokon keresztül az újévi beszédekig, a konferansziék, standup comedy-k határai kiszélesednek és már nem is értjük, hogyan lesz ez a világ főszereplője, szellemi hangadója? A csepűrágók és életkép hazudók (politikusok) munkahelyeket álmodnak és alkotna k egymásnak, egymásra épülő katasztrófa tervük az összeesküvés mikroszkopikus futamokban, mint a seregélyek röpte sorra csap le az ős kultúrák fészkére és vért fröcskölve fel az égig, megsemmisít, összemos, eltüntet - fényes nappal a szemünk láttára. Ösztöneiben ebben látja főellenségét.

Kell e sajnálnunk/gyászolnunk az összeesküvések tárgyait ?

Ha beismerjük a mechanizmus drámai és könyörtelen, de elkerülhetetlen mozgás rendjét, - akkor nem. Munkánk feladata, így csak a fogalmak ismertetésében merül ki és nem ad elő semmilyen megoldást.

Az önerősítő összeesküvés bug-ja.

 • Általánosan, az emberek kötés rendszerekben valósítják meg létformáikat. A család, mint kötésmodell sajátos függése a biztonság, élelem, utódok kialakításában.

Minden család egy választó vonal előtt áll, hogy egy bűnöző klánná alakuljon, vagy egy magától felbomló osztódó törzsgyökké.

 • A vallás és politika, mint a közösségre visszaható bűnözés lehetséges software- i, korán beavatkoznak a kisember családjába. Az átformáló erő egy nagyobb rendezési elv beavatkozása. Nem egyedi emberi elhatározásból született világokat átfogó terv, vagy Isteni küldetés okai alapján.

Sokkal inkább a gondolkodók morzsáiból szerzett és személyes élmények és egyéni vágyak eredője az önerősítő összeesküvés és annak felhajtó ereje. A hovatartozás igénye/megszületése elindítja a csoport/közösség test -é válását. Az így kialakuló „testületetek” változatos hullámzása az emberi fajnak, a hullámok tetején megülő tajték és szemét az összeesküvők maguk. Munkáik nyomán a közösségek kivetik magukból a vezetőiket.

Ki és hogyan ülteti vezetőinket ránk ?

Az emberi csoportképzés közeli rokona az emberevők brutális hordáinak. (Az emberevés olyan morális vákuum amelyben a korlátlanság faj specifikus alapjai is hiányoznak.)Az összeesküvők ugyan ezen az ideológiai pályán mozognak. A vezető alkalmassága:

  • Korlátozásmentes szellem Aszimmetrikus gondolkodás
  • Értékrendjének súrlódás mentes átválthatósága (Prostitúció)
  • A részletektől való irtózás és eltávolodás – az érzelmek oldhatósága az önös érdek alapján (Parazitizmus/Despotizmus)

Észrevesszük a felsorolásból a jellegzetesnek mondható pszichopata áll előttünk. Nem ilyen bonyolult a helyzet, de annál elborzasztóbb. Mi magunk predesztináljuk egyéni önerősítő összeesküvésünkkel az egymásra épülő hatalmi, társadalmi szerkezeteink kiépítésének elősegítésével és igazoljuk személyiségeiket/szerepüket. A beavatkozásokkal szemben, a fenti tulajdonságok vaskapukat állítanak minden esetleges változtatás és módosítással szemben. Nem lehet sem beavatkozni sem megváltoztatni a horda, emberevő csorda vezetői be vannak betonozva saját és közösségi világunkba, legyen az egy vállalat, szervezet, intézmény, politikai/vallási erőcsoport. Az egyenlőség jel, a táplálék szerzés és a gazdasági kiépülés között olyan megmásíthatatlan és fájdalmas műveleti elem amelynek messze ható következményei vannak az emberiség múltjában/jelenében és jövőjében is.

Az a képességünk, hogy elemzések és elmélkedések nyomán beavatkozásokra, vagy okos megállapításokra vagyunk képesek, itt nem elegendő. A „bestia” közöttünk van és mindig öt választja az atavisztikus érdek- eredő összeesküvése. Olyan ez mint a az áramkörökben kialakítható visszacsatolás, vagy logikai kör. Az ember esetében a biofizikai üzenet több lépcsőn keresztül re kombinálódik a választási, döntési gráfunk pedig végezetül kiadja a legalkalmasabb pszichopatát.

Az eredmény olyan sokrétegű és bonyolultan egymásba szervezett, hogy remény sem lehet megváltoztatására. Az emberiség sorsa , annak biofizikai öntőformájában adatott meg. Szellemi kiépülését, ugyan ezen indulat eredményeként szerezte meg.

Az elmélet alapján megállapítható. Minél eredményesebb egy csoport annál közelebb áll az azonosítható/felismerhető bűnözéshez és becstelen emberevő csorda mivoltához. Az eszmék és utópiák, mint tehetségtelen festő mázolmányai sorakoznak a mocskos módon együttműködők zsibvásárszerű szellemi műhelyekben. Ez a fajta képimádás az áteresztő tükör tulajdonságával számunkra a hamis fényt engedi láttatni, míg manipulátoraink bennünket figyelnek sötét kazamatáikban, - míg meg nem halnak.

Az összeesküvők

Az összeesküvők soha nem vezetők és fordítva.

Ezt nehéz belátni, de mégis így van. A vesetök ellen irányuló támadások és indulat hullámok jól álcázzák az összeesküvők rejtett jelenlétét. A vezető cserélődik, a konspirátor mindig a helyén marad. A pszichopata sajátos habitus rendszer mentén szervezi gondolkodását. Miután aszimmetrikusan gondolkodó, csak a csomó szétvágására alkalmas annak kiagyalására nem. Ugyan akkor az egyéni összeesküvés csak önrontó perverziókig hatnak, de csoportra érvényes hatás rendszereik nem bírnak befolyással. Tehetetlenül gyengék adottságaik alapján.

Az önerősítő összeesküvés siet segítségére az egyéni összeesküvőnek és alkotja meg azt a „szellemi” műhelyt, amelyből most már kialakulhat az a sárkánybarlang, amit igazi összeesküvések forrásainak, büdös tojás keltetőinek meghatározhatunk. Ezek azok a rövid életű és sokszor átrendeződő átváltó helyek ahol, mindenki Jolly Joker.

Az ezekből megalakuló szervezetek az emberiség csúcs ragadozói-nak teremt vezetői posztokat és társasjátékaik egyfajta halál elöli menekülésben - hol világhódítás, hol pusztítás, az utóbbi időben hitel és valutaüzérkedés.

A szellemiség folyamatos elhalása

Világunk legpatetikusabb jelensége az emberi szellem elpusztulása, fokozatos visszaszoritása. A tudás a felépített tapasztalat rendszer, okosság, kihunyása és elenyészése. Sőt az erre vonatkozó kannibalizmus és megsemmisítés olyan elementáris, hogy nyomtalanul eltüntetésre kerül az őstudástól napjainkig befutott művelődés történelem, szinte minden zege-zuga.

A gondolat teremtette felismerések fokozatosan belecsúsznak az összeesküvők karmai közé.

Kit jelölhetünk meg a szellem ellenségeinek?

Csak az ítélhet, aki tisztán lát és ennek lehetetlen megfelelni. Ha tudjuk és megértjük, hogy az összeesküvés csirája maga az ember és annak hisztérikus félelme a megsemmisüléstől, akkor be kell látnunk, hogy a létezésünk a szellemi kiépülésünk egyik legerősebb hátráltatója is egyben A világ nem az értelemre rendezett, hanem a kötések és kapcsolatok rekombinativ jövedékeire.(K.d.) A szelem kínálta örömök és hasznok oly mellözhetöen csekélyek, hogy előnyszerzésük, felszínre kerülésük lehetetlen. Sem megőrizni, sem rendezni azokat nem vagyunk képesek. A betevő falat, fölötti félelem hat és átszervez, minden útmutatást és józan elhatározást.

A szellemi vezetők beiktatása, annak látszólagossága és abszurditása.

 • Mondjuk:„Ha egyszer élni kezd belőle „

Az önerősítés, vagy a kombinatorika nyelvén a visszacsatolás a szellemi termék megalkotásában kegyetlen és következetlen, igazságtalan és belterjes. Az alkotó „Ha egyszer elkezd élni belőle” olyan erős és elszakajthatatlan ragaszkodással tépi elméjét és környezetét fenntartásában, mint az éhes vadállat a zsákmányát. Nem törődve a belső, vagy külső figyelmeztetések, ellenvetések, bíráltok olykor egyszerűen átlátható és megérthető sokaságával. Karmait és fogait belemélyesztve, valamint ordas társait eltűrve küzd, míg mozdulatlan és legyőzötté válik az éltető elötöl megfosztott tárgy. Itt, esetünkben a szellem tárgya az emberi lét szellemi egyenruhája az elv, a világfelfogás, és a közösségek vezetési rendje.

Tehát az útmutató és rendteremtő, keresve egy templom ajtót kikalapálja a reguláit, de az önerősítő összeesküvés hordái és csordái fokozatosan belepik, mint a penész, mondatait, tanítását, intelmeit, parancsait. A szellemi áradatokban az uszályosok és anyahajók, minőségileg egyenlők. A szellemi sajátosságukban igazi a vezetésük értéke és jelölésük, ami viszonylagos képességeik alapján keletkezik. A szellem halála, működésük mellék terméke.

A szellemi (így, okkult dögök) vezetők, tehát látszólagosak és ellentmondásosak. Érdekkötéseiken függve egymáshoz csatolt erő rendszerekként eredő értékük értelmetlen a külső szemlélő számára.

Konklúzió, a szellem tárgyával szemben fellépő önerősítő összeesküvés állapotáról

A szellem tárgya a minőségi gondolkodás kialakulása, fenntartása és rendszerszervezése az ember szellemi kiépülésének végsőkig megvalósítható munkájában.

 • Hiányzik a következetes egymásra épülő értelmei, értelmezési láncolat, mező, tér, a szellem tárgyának értelmezésére, működésének, értelmének meghatározására
 • Nincs gondolkodási rendszertan, antikorpuszkuláris kutatás így a szellem tárgya kiszolgáltatott a z összeesküvések kozmológiai gyökerű állatias megnyilvánulásainak.
 • A ”hülye beszéd/mozgás/kép/víziók/utópiák” tudományt alkotnak, kitakarják a gondolkodás feltételezett érték és minőség rétegződéseit.

F.k.

Molnár Ferenc