eg
CC.Blogg CC.Blogg MEDIA MEDIA CorpusCuitWiki CorpusCuitWiki
Corpus Cuit Test + Vita (latin) Elmélet az értelem- ről: Elemezzük a következő mondatot: „Az értelem, gondolatok eredő eredménye” Az értelem nem lehet 1D lineáris folyamat, (bár az emberi gondolkodás/beszéd/írás láncolatos) Az eredő gondolat egyben összefüggés, viszony, kapcsolat, következtetés, eredmény… Az élőlények viszonylatában az eredő ismeret és a nyomában keletkező észlelés lehetőséget teremt olyan ismeret szerzési folyamatokra, amelynek következtében további eredők gráfjain megvalósul az értelem egyre emelkedő horizontja. Az értelem kiteljesedése a sejt beszéd irányából keletkező dialóg/ vita, amely fokozatosan megteremti/felvázolja a valóság és elképzelés típusú tudás testet – a CorpusCuit- ot (lásd: ott) Az emberi gondolkodás tehát a kettős vetületű, képzetes dialógban halad az értelem kibontásának irányába. Ennek kutatása elvezet bennünket a Teremtő más típusú értelmi tulajdonságai felé. Céljai és értelme minőségi változatairól sejtet fogalmakat számunkra. Bár az ember általánosan nagyra tartja gondolkodási képességet, de nyilván való, hogy nagyságrendekkel közelebb álunk az egysejtű értelméhez, mint a Teremtő ismeretlen változatához. A Corpus- Cuit, tehát első feladatai közé tartozik egy olyan „enciklopédia” megalkotása, amely az ismeret/ek elkötelezettségektől mentes halmazát koordináltan felvázolja. Az ismeret - gondolat - tudás – értelem geometrikus össze/nem függése 2.ábra. Vázlat a Corpus-cuit kialakulásának körülményeire. Molnár Ferenc   2019-08-04
· · ·
© Ferenc MOLNAR 1984-2019 Sweden
Made with Xara