eg
Mi az ETACS Iroda? Az el nem kötelezett ismeretek kapuja. Van elkötelezett ismeret? Erre válaszolj magadtól. Minek a rövidítése az ETACS? Extra Terestrial Anti- Corpuscular System A Földön Kívüli Ellentett Korpuszkuláris Rendszer (Tükör fordítás) Az Etacs iroda elsősorban előadások, kisebb nagyobb sorozata, amely arra irányítja a figyelemet, hogy a világunk rossz és javíthatatlan. Ennek oka nem az, hogy az ember, mint értelmes és okos/intelligens teremtmény egyénileg vagy csoportosan rossz és javíthatatlan, hanem azt, hogy világunk olyan kozmológiai alapokra épül, amiből csak ez jöhet ki. Profán példával élve, „Az ulti szabályaival nem lehet sakkot játszani.” (Korpuszkuláris dogma) Az értelmünkben felvetődő ideák, eszmék, szimpatikus, olykor naiv ötletek. sorra kudarcot vallanak. A hosszú évszázadok során felkellett volna már tűnni annak az egységes hatásnak, amely arra utal, hogy a világ természeti törvényei rideg egyszerűséggel, de megváltoztathatatlanul ugyan azt az eredményt mutatja, amit Korpuszkulációnak nevezek. Nevezetesen: Az értelem meghaladja a lehetőségeket, ezért a lehetőség bizonyos elemei megvalósíthatatlanul maradnak. (K.dogma) Tehát az ismereteink bővülnek, de a lehetőségek szűkülnek. Ezért a kozmológiai alapok mindig a meghatározók. Az ember, mint korpuszkuláris cella szervesen és bonyolult módon része a világunknak. Tehát nem korpuszkuláris világ (ETACS)csak tőlünk független létezhet. Ez a gondolat átvezet bennünket, hogy Istenről, Istenekről álmodozzunk, mert saját tökéletlenségünk minden nap a szemünk elé tárja hibáinkat, hiányosságainkat, kis szerűségünket és reménytelen patetikus létezésünket. A fentiek alapján, mondhatná valaki, az Etacs Iroda Istenkutatás. Nos, nem kizárt. Én személy szerint mindig rajongtam a reál tudományok iránt és láttam hogyan vezethet az okos gondolkodás remek felismerésekhez. Ettől a káprázattól, hamar a materializmus konspiratív és buta gondolkodási katatóniába eshet az ember. Mert a világ akkor ugyebár, csak egy ravaszul megszerkesztett mechanikai működés? Ez elfogadhatatlan. A világmindenség egy ETACS. Egy olyan magasrendű -földi hasonlattal élve- mérnöki és bölcsészeti alkotmány, amelyben egy jelentéktelen csekéjség a szubjektív univerzumunk. Az ETACS „kapu” a következő gondolati vonalakon indít: A világunk korpuszkuláris, Kozmológiai önigazoló alaptételek határozzák meg, Szervesen egybe függő és egyetemesen konspiratív, Hogyan nézhet ki az Etacs világ? Molnár Ferenc Szerkesztő
    
   
CC.Blogg CC.Blogg MEDIA MEDIA CorpusCuitWiki CorpusCuitWiki Home Home