eg
MEDIA MEDIA
Túlnépesedés és a konspiratív paraziták pánik állapota.
Panic room...Kaiser  Report 2019-08-01
Izgulnak a csúcs ragadozók, hogy mi lesz a világgal...Mi lenne? A konspiratív parazita nem tudja, hogy a gazda
állat pusztulása az ő végzete is…erről szól a világtörténelem.Azért kívánják, hogy a föld lakossága csak 5 millió
legyen mert annak szervezését még át tudják tekinteni, de 10 milliárd már apokaliptikus káoszhoz vezet. Sem
vallási sem politikai ideológia nem tud felettük rendet tartani. Vagy mindenki börtönbe/koncentrációs táborba
kerül, vagy egymást irtják minden elképzelhető eszközzel és módon.
Ebből következik, hogy mindenki elpusztul mert nincs normális "szervező eszme és erő"...soha nem is volt és nem
is lesz. Hamarosan elérjük a gödör alját és jöhetnek a kő pattintók.Az élősködők, nem egységes képességűek.
Ahogyan minden ember különböző, biológiai/antropológiai/fizikális és mentális állapotaikban, úgy az a
habitusukban is. Drámai különbségeket mutatnak. Az egymás ellen vívott békeidőkben/háborúkban kialakuló
viadalok ebből következnek. A rabszolga fellázad, mindig valamilyen konspirációs erő hatásásra és elpusztítja a
konkurenciát.Annyira konspiratív, hogy a paroxizmusa vissza csatolásban van. Nem hat rá semmilyen
intellektuális szép beszéd. Sőt, a hülye beszéd rabja.
A korpuszkularizmusból tudjuk, hogy két mentális tényező az okosság és az intelligencia, a grafikon
(1.ábra) két ellentétes oldalára kerül,
(Az okosság a szimmetrikus gondolkodás,míg az aszimetrikus gondolkodás az intelligencia. (Antropológiai
alapképességek, lsd: Korpuszkularizmus)
1.ábra
Minta ’a’ - A gondolkodási habitus kiegyensúlyozott. Képes aszig/szig. gondolat kezelésre, Ideális ember. Nem
létező típus.
2.ábra
Minta ’b’ - Döntően aszimmetrikusan gondolkodik, olyan, mint az állatok ragadozó típusai. Ő a konspiratív
parazita, végletesen haszon elvű, buta, de ravasz.
3.ábra Ritka típus a minta ’c’ - Rendkívülien okos, mérlegelő, naiv, a konspiratív parazita fő tápláléka.
Legtöbbször szellemi rabszolga.
A Gauss féle „egyenletes eloszlás” görbén ábrázolva az emberiség értelmi habitusát ( 4. ábra) annak gondolkodás
kezelési szokásait,  jellegzetes problémára bukkanunk.
4.ábra.
A hülyéket kiirtják a társadalmakból ’a’
Az átlagosan gondolkodó ember típust favorizálja és tenyészti iskoláival, intézményeivel. Fizikai és egyéb
rabszolgamunkákra kényszerítik élettartamuk alatt. ’b’ és ’c’
Az átlagon felüli okos és intelligens emberek, a konspiratív paraziták hierarchikus rendekbe sorolják és
auktoritások felügyelete alá helyezik csoportjaikat. Szellemi munkákra fogva felelőssé teszik őket a
társadalmi szervező rendszerek kidolgozására. ’d’
Nem egy kedves perspektíva.
Molnar F.
· · ·
© Ferenc MOLNAR 1984-2019 Sweden
Made with Xara