eg
MEDIA MEDIA
© Ferenc MOLNAR 1984-2019 Sweden
Made with Xara
Lapos Föld     Van egy nagyon masszív világképünk. Nevezik, Heliocentrikus azaz Nap központú …pontosabban „Big Bang” világképnek. Kopernikusz/Galilei/…Einstein/Hawkins, ezeket a neveket csatolva hozzá, mint az alapvető műveltségi mantra megteremti körülöttünk az iskolázott emberek nyugalmát, ha a világkép kérdése felmerül. De valamit elfed ez a súlyos elmélet és mindenki más- más oldalról kívánja meg okolni, hogy miért is keletkezett. Nos, összeesküvésről beszélnek és néhány gyanús jel arra mutat, hogy általánosan a vallás, amely a történeti ember tudomány viszonylatában az értelem teteje, az erő központok konspiratív parazitáiként (KP.) egy konstruált és kontrolált világképet részesítenek előnyben, mert az biztosit egy bizonyos értelemi stabilitást. A vallás, ha a Több Isten modellt futtattja káoszba süllyed. Ugyan ez érvényes a központ nélküli világkép esetében is. A Kp.-nek az a célja, hogy minden kérdés őhozzá fusson be és minden válasz őtőle  kerüljön ki. Neki kell megfogalmazni -tettes társaival – hogy „Mi, hogy van?”A világ központosításra törekszik, de a valóság és az elvek között komoly súrlódások vannak és a dráma abban teljesedik ki, hogy nem lehet kimondani: Nem tudom. Nem tudjuk. Senki nem tudja.Soha a világtörténelemben nem alakult ki az, az állapot, amikor is tudomány – világmindenségünkre vonatkozó - előadásaiban ezek a mondatok a helyükre kerültek volna.A sejtések, következtetések, hamar belefutnak az elméletek szélsőséges zavaros meséibe. Miért is olyan Fontosak az ember alkotta társadalmakban a gyerek mesék?Miért kap központi szerepet az irodalom és azon belül a költészet, mítosz, sci-fi, kigondolt történetek esztelen halmazai? Nos. azért, mert a tudománynak segédségre van szüksége. Nincs éles választóvonal a tudomány kozmológiai/atomisztikai/kémiai/(fizikai)/biológiai…határ és alap állapotainak magyarázataiban.Elméletek vannak és rendetlenük felvázolt állapot leírásai. Amiben hinnünk kell.Úgy, mint a soha megnem tapasztalt Egy Istenben, mert az Mindenható, mint ahogyan a tudomány auktoritásai - és az ő véleményeik – konspiratív, megkomponált halmaza. A szürke hétköznapok, a munka és a soha meg nem szűnő anyagi, egészségügyi gondok, viszályok, háborús fenyegetések, elemelik az emberiséget ezektől a hatalmas titkoktól. Az iskoláink kedves és kedvtelen robot oktatói egyöntetű zsolozsmája befészkelte magát a tudatunkba. A világ van és magyarázata pedig nincs, csak mesék, teóriák, elképzelődések A nagy tudósok a média torzszülöttei. Média, azaz a tájékoztatás, ami esetünkben félre tájékoztatás.A könyvnyomtatás volt az első masszív propaganda eszköz a KP.-t kezében. Csak az jelenhetet meg ami beleillett a képletekbe. (A könyv, azaz a pergament/papirusz/rovás pálcák égetése már régebben létezett, mint a tömegeket megtaláló nyomtatott gazemberségek)A Szent Könyvek Lapos Föld leírása pontosan elegendő volt a kisember, „egynapi járóföldes” világ képéhez. Az, hogy mi tartja, mi van alatta és felette? Meghaladta az érdeklődését, hiszen rabszolga volt. A tudomány börtönőrei viszont minden spekulációra ravaszul ügyeltek és beillesztették titkosnak hitt párhuzamos tudományukba azokat. Miért írták a Szent Könyvek, hogy a Föld Lapos? Ezt a kérdést válaszolják meg azok, akik tudják, hogy kik írták a Szent Könyveket.A korpuszkularizmus bizonyos támpontot ad a LF. elmélet igazolására. Teszi ezt az önigazoló tételek (ÖiT.) rá vonatkozó tovább gondolásával. Szimmetria megmaradása Előny hierarchiája Van/nincs reláció A Világmindenség geometriai modellje a korpuszkularizmus alapján mindhárom ÖiT.-t magába foglalja és végtelenül nagy és összetett világmindenséget mutat fel, amelyben a LF. egy téridő következmény a keletkezésével - meglétével - elenyészésével egyetemben. 1.ábra. Flat univerzum (objektív)  ’A’ a kerek világunk jégmezöje és benne, ahol a napocskák keringenek valamiféle földi élet is van. Tehát, az elkötelezettség mentes tudomány (EkMT.) kozmológiai eredményei a közösségi médiákon fenn van, lehet tájékozódni. Különös figyelemmel a lapos föld alakjára vonatkozó praktikus fizikai kísérletekre és a kamu NASA hülyitések leleplezéseire…  Molnar Ferenc 2019-07-31
· · ·
Szubjektiv univerzum