eg
MEDIA MEDIA
Teremtés és teremtődés Miután kifejlesztésre került a Vektor Processzus, pontosabban rátaláltam – az evolúciót – mint teremtődés elméletet - lehetetlen értelmes ésszel elfogadni. Az a felismerés, miszerint a természet a Nagy bumm -ból kiindulva adott idő és tér kiterjedésben az anyag felépítésébe kezd és ennek során galaxisok és csillag rendszerek giga-káoszában, azok hidegebb tájain az atomok evolúciójának mellék termékeként a molekulák és szerves anyag szerkezetek evolúciója kezdődik.De itt nem áll meg a csoda, mert az élő anyag eljut az emberi formákig és az ember, mint társadalmi lény az értelmével is egyfajta evolúcióban a társadalmait is az evolúciós vonaton tartja. Sok különös mellékszereplővel, mint gravitáció/ eltromagnetizmus, kölcsönhatások, vákuum, hőmérséklet, éter, sugárzás… sok-sok bába közt megszületik ez a jelenség evolúció kifejlődés. Problémák. Hogyan teremtődtek meg a természeti törvények? Hogyan határolódnak el a fent említett mellékszereplők egymástól és hogyan méreteződnek? Ostobaság. Kikényszerített agyzsugoritás. Nincs leírás az Alapokról, sem a Kiindulási Indulatokról. Ez nem, tudomány, hanem pogrom és propaganda az emberi értelem ellenébe. Az ember tudomány kezelése a hatalmi állapotoknak van alárendelve. Tehát az erő központ a tudományt első kézből a hatalmi helyzetének stabilitására használja, másodjára a hadászati eszközeinek tökéletesítésére. Ami meg mellékesen kihull a fejlesztők kezei közül azok lesznek a civilizációs eszközök sokasága, kényelmi/luxuscikkek, gyógyászati drogok.A tudomány főszereplői a fejlesztők, feltalálók, szellemi tolvajok, kisajátítók. Felismeréseiket róluk nevezik el, holott csak sajátos nevesítésüket végzik el és leírják, ami már meg van csak rá kell bukkanni. Tehát a fizikai világ tudományos besorolása korlátok között és felügyelet mellett kerülni használatba, kihirdetésre. Az evolúciós elmélet láncgondolkodása az egyes emberi fajokat egymásba kapcsolva a társadalomtudomány  erőrendszereit is eljuttatják a tudományos szocializmus/kommunizmus embertelen létezési kényszereibe. Amely ugyan úgy nem alkalmas a kiegyensúlyozott emberi élet megteremtésére, mint az ősközösség/feudalizmus/kapitalizmus/diktatúra/pártokrácia/klánia… A Vektor Processzus (Vp.), mint az „Isten ostora” a tudományos gondolkodásban Helyesebben, a normális gondolkodásban, mert nincs tudományos gondolkodás, csak normális elkötelezettség mentes, vagy konspiratív, parazita gondolkodás. A teremtést el kell választani minden nemű Isten/ek fogalmaktól. A vallások hitrendszerek a konspiratív paraziták alkotmányai. A teremtés, egy rendkívülien összetett, magas feszültségű és ismeret sűrűségű többszörös kiterjedésű CorpusCuit rendszer. Amelyet értelmetlen összekapcsolni az ember sejt korpuszának létezésével. Az élő anyag – már, amit annak nevezünk- nem cél és nem véletlen indulatok terméke. Igy a felfogásunk és nézőpontunk áthelyezésére van szükség. o A fizikai világ nem felosztható élő és élettelen állapotokra. o Önigazoló tételek határozzák meg minden fizikai és gondolati(eszmei) besorolás érvényét, a  valósághoz illeszthető voltát. o A fordított mérnöki gondolkodás segítségével kell meghatározni a kozmológiai állapotokat és azok szereplőit. A Vp. a geometria olyan vonulatát ismerteti meg, amelynek számtalan ismeret elméleti leágazása van és a kozmológiai, teremtés történeti állapotokra a helyes válasz megfogalmazását is lehetővé teszi. A teremtés és a kozmológiai mindenség viszonyait nem lehet az ember horizontján összefüggésbe hozni a tudat/létezés/gondolkodási rendszerek egyetlen elbeszélésébe. A teremtés nem mese, vagy sci-fi. A gondolkodásunk alap elemei és jel/kód beszéd/írás korlátait nincs közvetlen csatolásban a teremtés feltételezhető értelmi és minőségi  értékeivel. A Vp. geometriai kód/jel olyan kifejezés rendszer, amelyben nincs szerepe az adott viszonylatokon kívül semmilyen mérőeszközre és a fizikai világhoz köthető anyagi értelmezéshez. Önműködő, ön felépítő, de az adott viszonylatok kereteiben a geometria hely kitöltésével, eleminek kialakításában a fenti önigazoló tételek kívánalmainak megfelelnek. Pontosan a Vp. rajzolatai jelzik ezen tételek meglétét. TeremtéstanAz önigazoló tételek hatása az ember gondolkodási rendszerére. Az Öit. gondolkodási rendszertanban a kezdeti alappontok. Az ebből kiteljesedő felismerések átalakítják és az elkötelezettség mentes tudománnyá formálják majd a ma „Wikipedia tudomány” - nak nevezett konglomerátumot…
· · · · ·
© Ferenc MOLNAR 1984-2019 Sweden
Made with Xara