CC.


Corpuscuit


A korpuszkularizmus (a test-elmélet ) rendszere több egymást kiegészítő és kiépítő részletének egyike az „ismeret elméleti kiterjedés” fogalma,

modellje és meghatározása.


Gyűjtő nevén a „korpuszkuit” latinizálva : corpus-cuit.


A korpuszkularizmus kozmológiája azon alapfelfogásból indul ki, hogy a világ mindenség ködbe vesző megismerhetetlensége alkotja és tartalmazza

az összetett rendszereket és azon belül a korpuszkuláris földi élet hordozóit,valamint a feltételezett anti-korpuszkuláris összetett rendszereket (Etacs)

amelyek Istenek és/vagy azt meghaladó különleges és az emberi minőségeket kozmológiai méretekben meghaladó extremitások sokaságából áll.


Így, az emberi spekuláció és gondolkodási erőfeszítések arra terelik felismeréseinket,hogy a közvetlen közeli univerzumunk,amelyben a számunkra

érzékelhető objektumok,jelenségek mutatkoznak,egy konstruált,kísérleti,gyakorló,változata a kozmológiai megjelenéseknek és aok egyik sajátos

kezdetleges változata.A hangsúly a kísérleti állapoton van.


Teljesen mindegy hogy milyen a folytatás, az emberi értelem jelen típusú változatának bevezetése,magára hagyása és bizonyos értelmi,érzelmi,

cselekvési keretek között nem egyéb,mint a korpuszkuláris kialakulások tömeges előidézései között egy és azok egymásra hatásaiból keletkező bonyolult

következmények előidézése kialakít egy tipikusan földi változatot. Az esetleges földön kívüli sokaságból ide tévedő korpuszkuláris változatok bennünket meghaladó,

ostobaságban és gonosz önzésben felülmúlva ténykedhetnek. A mindenhatóságok tesznek ránk. Nem vagyunk sem kiválasztottak sem kedvezményezettek.

A mindenhatói kutatás cél eleme a sejt és azok között a manó-mikró-organizmusok. Azok vezérelnek és hatnak minden élőlény korpuszban.Tehát az elme,esetünkben egy önálló korpuszkula-ként alkotja meg sajátos gondolatait,összefüggés és reláció rendszereit,elméleteit és a tudásnak nevezett

elvgyűjteményeit,tudományos törvényeit önmagáról és a szubjektív univerzumról.


Minden gondolkodó ember a saját határai között alkothatja meg az elvek adott változatait. A rendszerezésekre,nem az ember hivatott megfelelni,mert a hatások

és következmények egyedül arra irányulnak,hogy a korpuszkuláris gondolat kezelés át tud e váltani az anti-korpuszkuláris kiterjedésekre. Erre tendál az eszme

fejlődés (- ha van ilyen ?)


Nos, ez az egyetlen értelme/célja az élet,élővilág,korpuszkuláris összetett rendszerek, létezésének és működéseinek.A CorpusCuit meghatározása a fentiek tükrében:


Az ismeretek, a gondolat alapján fogalom alkotó viszonylatokat és értelmi kapcsolatokat hordoznak.
Ezen kapcsolatok és viszonylatok az ember esetében döntően vonalas (lineáris) előadásban (beszéd,írás,) formájában keletkeznek. Ugyanakkor a

geometria és a számítás technikai képalkotás elvezethet bennünket a több kiterjedésű ismeret fogalmak felvetéseihez is.
Így, a cc. első megközelítésben az ismeret, mező - szerű megjelenítése.
A gondolat lineáris,az értelmezés/mérlegelés amely ugyan akkor lehet aszimmetrikus,vagy szimmetrikus. (lásd ott.)

Az élővilág erősen aszimmetrikusan kezeli a beérkező ismereteket. A szimmetrikus mérlegelő gondolat kezelés lehet,elemző független vagy, elemző elkötelezett.

Így keletkeznek azon képzetes eszmék amelyek ideológiai és/vagy cselekvési mozgalmakat képesek a korpuszkuláris ember viselkedésében elkötelezetten

megteremteni. A szimmetrikus elkötelezettség mentes elemzés a zsilip kamra ahonnan az út vezethet az Etacs felé.


Oldalaink címszavai,tudatosan és nyersen előrendezett cc. Nem azonos egy alaposan kiszerkesztett aszi-szi. horizonttal. Többnyire csak az irodalmi,történelmi,nyelvészeti,

politikai,közéleti előadások egymástól elkülönülő foltjainak felvetései.


Az Etacs iroda szűrőin átáramló és a magyar konzervatív nemzeti korpusz nézőpontjaiból történő válogatás messze nem adja ki a teljes spektrum valódi és gazdag

értékeit,minőségi csúcs termékeit.

Jelzés értékű és modellmutató eszköz a http://corpuscuit.us . Kialakítása és fejlesztése folyamatos és


egyre gazdagodó ismeret forrásként, a társadalmi közösség és az egyén gondolkodási indulataiban megtalálható kísérletezés, útkeresés internetes követő munkaterülete,

a maga szerény lehetőségeivel. Belső tartalmi felosztása,címszavai,gyüjtő elvei megkérdőjelezhetőek,de feltétlen jó szándékú a mérlegelés elkötelezettségmentes idealizmusával.


Ha,valaha is kialakulhat egy Etacs típusú eszmerendszer,akkor az abból táplálkozó oktatás,ismeret/tudomány elmélet,nyelv és cc. rendszerek minden részletében

átfogalmazzák az emberiség esendő korpuszkularizmusát.


De ettől még igen messze járunk.

Tudatossá kell tenni: Nem vagyunk egyedül,de nagyon magányosak vagyunk az egy s´ mást megosztó aszi. és az elkötelezett szim. gondolkodások zavaros,

hülye beszédei/előadásai következtében .

Etacs iroda


admin@corpuscuit.us