A korpuszkuláris Cella (Corpuscular Cell Cc-5)

A Korpuszkuláris cella elmélete


Corpuscular Cell Cc-5.


Univerzális egység modell,amely felvázolja a korpuszkuláris világegyetem és a magába foglalt elemi
egységek, részek, azonos geometriáit.
Elemei részek,atom objektumok,összetett rendszerek (biológiai és Etacs objektumok).

Az élőlények és azok központi idegrendszereinek korpuszkuláris cellái.
A gondolat mint ismeret elem,gondolkodás mint ismeret kezelési aktívum.

- A CorpusCuit mint ismeret mező...stb.

- A CorpusCapo mint a szervező indulat.

A Cc-5 rajzolja fel előttünk a korpuszkuláris kozmológiát,amely egy kissé túlmutat a ma ismert világfelfogásokon.

Ismertető ábra a korpuszkuláris világmindenségről és benne az ember és a teremtés/teremtődés viszonyainak bemutatása

1.ábra

Az árba elretent és elgondolkodtat.

Ha a szubjektív univerzum,amely az ember számára egy végletesen bejárható tartomány nem kevesebb mint 18 milliárd fényév „vastag” korong,
akkor szemléletes a modellünk alapján,hogy az ETACS univerzum ettől elképesztően messze és rettenetes méreteivel végtelenül nagy formátumban
eltér minden tekintetben tőlünk. Nem is beszélve az ostoba aszi. gondolkodók által terrorban és devolucióban tartott,szerény szellemi kezdemények
tehetetlenségét és ismétlődő eltörlését,kiirtását,semmibe vételét.
Minden kor irtózik a felfoghatatlan és abszurd világképek bevezetésétől és kész a konformisták által felkínált egyszerűsített mesék nyomán felrajzolni
azt ami eszméletlenül nagy/összetett és térben/időben igencsak távoli.

Bukásra itélve.

Jelentéktelenségünk és túlpörgettet gőgösségünk így zsolozsmálhatja az új/régi eszméket,melyeknek sajátja az összefüggéstelen és felszínes előadások
a világmindenség milyenségéről és szervezettségéről.
Az evolúció az alkalmazkodás és torzulás amely egy határon túl -valójában- devolució és elkorcsosulás. Az élet megrontott finomszerkezete,romokra bontott
változatokon keresztül,önmaga nem építhet nálánál jobb változatokat,vakon/süketen és irányokat átlátó szellemiségek nélkül.

Nem is beszélve az univerzum alapvető,kozmológiai törvényrendszereiről amelyek a nevetséges „nagy bumm” szerkezetét is megkellet
önmaga-önmagából teremtenie - ahogy Móricka azt elképzeli.
Ami nem is lenne baj,csak ne akarná letolni a kétkedők torkán folytonos erőszakkal...

A korpuszkularizmus elemi egységekben hisz -pontosabban – vélekedik,mert a töredékekből,fragmentumokból, semmi összetett nem rendeződhet,
de minden elemi (összetett) egység potenciális korpuszkuláris cellát képes alkotni.

Erre/erről való gondolkodásunk nagyban segíteni fogja ha a tételt minden irányban sikerül kiterjesztenünk.

Molnár Ferenc