Vektor Processzus

A Corpuscularizm wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Szerkesztő (vitalap | szerkesztései) 2018. február 22., 19:00-kor történt szerkesztése után volt. (A Vektor Processzus)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Vektor Processzus, Egyenesek eljárása, organikus/dinamikus geometria.

Szerves geometria (Organic geometry)1.ábra


Vektor Processzus VP.

(Vektorok eljárása) (Rövid ismertető)


A V.p.1984 -ban fejlesztettem ki,alkottam meg szabályait a saját törvényszerűségei alapján,senkinek nem kellett,bár csodálták ámde nem szerették. Cserében igen spórolósan bánok a részleteivel,itt is csak általánosságokban ismertetem. A későbbiek során a V.p. elvezetett a Korpuszkularizmus elveinek a kidolgozásához,melynek lényegét külön szócikkekben,esszékbe és dolgozatokban népszerűsítem itt a CorpusCuit Wiki oldalain.

A vektorokról általában.

A vektor szó jelentése eltérő, attól függően,hogy matematikai,fizikai,kémiai,energetikai,mechanikai,stb tárgykörben használjuk.

A matematikában vektor algebraként tárgyalt téma rámutat arra,hogy a csak számokkal leírható dolgokon kívül,bizonyos esetekben menyiségek irányának és irányításának, tartamának jellemzésére,szükség van és ennek alkalmazásához került bevezetésre a vektor fogalom köre. Skaláris menyiségek,hosszúság,terület,térfogat,tömeg, sűrűség ,munka stb. Vektor menyiségek:erő,elmozdulás,sebesség,gyorsulás,forgatónyomaték,elektro/mágneses térerősség,stb. sugárzás,általánosan a kölcsönhatások,kifejezése is.

Talán problémát okoz, hogy a fogalmak tisztázása és lefektetése nyomán, kialakul egyfajta bizonytalanság egyazon jellemző kifejezés használata, kiterjesztése egy ilyen nagy megnyilvánulási területre.

Az egyenesek eljárása ?

A vektor szó,az itt tárgyalásra kerülő témában - organikus geometriában kötés vektor Rácspontokon jelenik meg, szimmetrikus, egy pontból kifutó egyenespár, továbbiakban "vektorpár"

...

A Vektor Processzus

Vektor processzus jelentése: vektorok/egyenesek eljárása.

A V.P. a Descartes egység koordinátán, annak alapján képzett dinamikus (organikus) vektor szövet.

Érdekes hasonlóságot mutat a vegyületek,atomok,molekuláris struktúrák szerveződésével. Egészen bizonyos,hogy valahogy így történik a "természetben "is. (Nem véletlen,hogy kvázi molekuláris modellnek is elneveztem.)

A vele való kísérletezés és rajzolatok alapján körvonalazódott ki,hogy kell léteznie egy un. Kvantometriának amely alapján új atomkötés elmélet és új Kozmológia vethető fel. A V.P.-vel való kísérletezés során az ábrák, valószerű dinamikus átalakulást okozva az összes mikró strukturális alapkutatásban érdeklődésre tarthat számot.

  • Az elemi részek modellezése
  • Atom/molekula kötések, azok szögei és távolságainak rekonstruálása

Abból indulok ki,hogy érdeklődéssel és jó szándékkal fogadja olvasóm a leírtakat. Felismeri,hogy a Vp.ben kialakított ábrák egy, nem mindennapi világba vezetnek el bennünket,ahol minden kvantitatív/egységnyi (Pontos határok között vagy van vagy nincs). Megszűnnek olyan fogalmak,mint a végtelen,káosz,fraktál,részecske,stb. mert fizikai világunkat leíró magyarázatukban zavart okozó tévutak.

Látványos illusztratív analógiák a valóságra,és a tudomány hatásvadászó fikciós kelléktárába kerülnek a Vp.használata után. A kémiai kötés modellek új lehetőséggel bővülnek. (V.p.kötés)

  • Az atom geometriája,viszonyai,kötési, energetikai furcsaságai, valamint a kozmosz leírhatósága követeli egy másfajta geometriai- kiterjedés és szög értelmezési filozófiát.(Kvantometria)

Mire figyeljünk?

  • A Vp. egyszerű,rekonstruálható és pontos.
  • Valójában amikor két vagy több részecske egymáshoz kötődik nem igazán érdekel bennünket a teljes struktúra,annál inkább a felületi/határ szerkezetem és a belőle felépülő szerves és szervetlen molekulák milyensége.
  • Az a fontos,hogy a.atom, milyen távolságban és szögben kapcsolódik b.atomhoz
  • A távolság és szög a Vp.egyik fontos paramétere, de másképp mérünk és értelmezzük a távolság és szög fogalmakat.
  • Az atom-helyesebben részecske teljes fizikai struktúrája komplex és különböző megnyilvánulások összessége. A fizikai állapot és a kémiai kötések vegyületek kialakulásában és működésében a kötési távolságok és szögekhez intim módon kapcsolódnak,fontosak és sok jelenségre választ adnak/adhatnak
  • A Vp.a molekula atom/részecske jelenségeinek váz rendszere.

Amit rajzaimban felvetek és a teljes lehetőség ettől, a valóságban eltér és biztosan bonyolultabb is. Napjainkban nincs pontosabb és használhatóbb modell a Vp.-nél a mikró struktúrák geometriai vizsgálatában,ez növeli annak fontosságát,hogy széles körben elterjesszük és korlátlan mértékben kikutassuk. A Vektor Processzus nem fraktál és nem a számítógép valamilyen programjával generált "kaleidoszkóp" tehát megérdemli a figyelmet és a széles körű ismertetést.

Fraktál probléma

(Valójában nincs ilyen probléma,csak bennem alakult ki bizonyos ellenérzés a fraktál körüli gerjedelmek miatt) Miért dühít a fraktált ?

A fraktál mint olyan, egy értékében túlbecsült geometriai jelenség. Az ember esztétikai kötödése (lsd:Bonitás ami szép az helyes ,ami helyes az lehetséges) a szép formákhoz,vagy a rendezettséghez folyamatosan hatot egy egy tudomány terület tárgyalása,részletek ábrázolása során. Ami szép az helyes. Nem így van. Elegáns egyenlet,szép levezetés/ábrázolás. Rövid/tömör megfogalmazás. Szellemes bizonyítás. Logikus következtetés .stb. Mintha egy operett, szépség vagy szónok verseny zsűriének a helyeslésére törekedne a leíró/ábrázoló technika. A fraktál azon kivül,hogy szép és a számítógép olyan ügyesen transzponálja,nem egyéb,mint egy vizuális katatónia. Az a gyerekes öröm amellyel "kutatják" publikálják és tárgyalják,több mint botrány. "Föníciai Tudomány" az esztétikai és érzelmi állapotoknak csak annyiban van jelentségük egy egy ábrázolásbeli megfelelés értékelésében,hogy a résztvevő szellemi állapotának maximumán,egészségesen vegyen részt benne. Ha a fraktál szép és gyönyörködünk benne,attól nem része az ugyan így "elbüvölö" természetnek. Nem modellje,nem analógiája olyan szinten ahogyan azt tárgyalják. Sokkal inkább tűnik egyfajta bűvész trükknek amikor is hülyének kell beállítani magam,hogy elfogadjam a kezdő hiba /csel/trükk hiányosságát és azután, már gátlástalanul beszélhetünk az univerzumról,atomokról,élvilágról,káoszról,bármiről. Tessék a fraktált békén hagyni ! Játszhatnak vele a számítógépen,használható virtuális tájak előálitására de a tudomány virtualizálása,reális idiótákat fog eredményezni.

A Vektor Processzus rendszere

Fogalmak (lsd: Index)

Háttér Elemek Orientáció Kezdetek Müködés Àttörési mezök Kódexelés

(Azt,hogy hogyan rajzoljuk,megtudhatod a szerzőtöl cor@atomism.nu) A rajzolása egyszerű,néhány feltétel alapján beindul ,hiszen egy dinamikus rendszer és önmaga szabályainak megfelelően alakul tovább és hoz létre egyedül álló formákat,amik azután csoportokat és egymásra hasonló formációkat képeznek. (Ezért a rajzokat kódexeljük ami egy 3D nyilván tartás annak megfelelően,hogy milyen kódjel és kód szám alapján jött létre a rajz. A rajzot igy kód jelel és kód számmal indexeljük. Ezen kívül adhatunk egy becenevet is a rajznak hiszen nem egy alakzat valamire hasonlit) Néhány rajzolat a téma illusztrálására

A Vp.fö csoportjai (ez idáig): 1. Kazlak. Körkörösen fejlödö sejtszerű formációk.(Un.több szikü ) 2. Spirálok. Fonalasan/lépcsősen kiágazó formációk (Un.egy szikü ) 3. Eltérö alakzatok. Be nem sorolható formációk (Un.alien-idegen) 4. Az (ez idáig) legnagyobb kézzel rajzolt VP.alakzat 289 generáció eredeti mérete kb.1m x 1m méretű papírlapon,a rajz folytatódhatna,elméletileg határtalan nagyságúra,a belsejében vissza kanyarodó kialakulások amelyek azután helyhiány miatt elhalnak. Vp-big,

Bővebben a Vektor Processzusról: Pezon,lavon,vacuin. Atometria,Kvantometria. dolgozatokban (A kifejezések magyarázata és értelmezése az :Index-ben hozzáférhetö)

Megjegyzendő,hogy a VP. hasonló a hires (John Conway)Game of Life geometria játékban előforduló generációs növekedésre,működésre,de annál sokkal komplexebb,részlet gazdagabb és analógiája az atom,molekula rendszerekkel,sokkal inkább kézenfekvő.A vektor processzus egy kvázi molekula gráf,csak próbáld ki...

--- Molnár Ferenc


Videók


Molnár Ferenc