Tört beszéd

A Corpuscularizm wikiből

Tört beszéd,mint a tudásról alkotott előadás gyűjtemény

• Nincs lehetőség az emberi tudást és a megszerezhető ismereteket egy folyamatos igazság és a valóság előadásba rendszerezni.

• A gondolat érzete, mint a gondolkodás -emberi elméjének -ismeret kezelési és jel értelmezési eszköze alárendelt az intelligencia létezésbeli kihívások és azok kényszerinek akadályozó erőinek.

• A keletkező kozmológiák, eszmerendszerek, elvek, tézisek, utópiák stb. egymással össze nem függő értelmi és okossági halmazokban, egymásnak ellentmondó kibogozhatatlan zűrzavarban alkotja a közös tudás kétséges értékű halmazát.

A tudás és értelem között kialakuló ellentmondás az elme ismeret kezelési rangsoraiban

Meghatározások

Gondolat, rejtett jelkészlet az elme adat kezelésére környezet és létezés feladatainak, problémáinak és más jelenségek, bekövetkezések értelmezésére.

Tudás, ismeret gyűjtemény. Hordozó és kezelő, az elme meghatározott területeinek képessége

Értelem, ismeret kezelés. Hordozó és kezelő, az elme meghatározott területeinek képessége

Okosság, szimmetrikus gondolat kezelés a valóság minél pontosabb és igaz ismeret gyűjtése.Időfüggetlen.

Intelligencia, aszimmetrikus gondolat kezelés. Az elme manipulatív és konspiratív működése a környezet és létezés önös előnyeinek felismerésére, megtartása, fokozása, stratégiák kidolgozása.


A tudás felhalmozása az élőlény létezési formáiban fontos munka. Az ember esetében a tanulás és tapasztalat gyűjtés a teljes élettartamra kiterjed. A tudás fizikai tárolóiból és a tanítók, mesterek, bölcsek, papok, akadémikusok, hivatalos és amatőr tudók forrásaiból táplálkozik.

Az elme a használt jelek, írás és beszéd, előadások alapján rendszerezi és kísérletet tesz a valóság részleges átélése alapján saját gondolat rendszereibe foglalni a megszerzett ismereteket.

A kinek higgyek és mi az igazság? Kérdése mindig nyitott téma marad, ameddig az adott állítások nem találnak egy ellentmondás mentes előadást és igazolható, értelmezhető, megérthető állapotot.

Nos, ez soha nem következhet be. Az ember különböző mértékben intelligens és okos, ennek megfelelően minden tudását és ismereteit az intelligenciájának és okosságának mértékében saját és csoport (korpusz) érdekeinek megfelelően használja.

Ezért a tudásának növekedésé és ismereteinek felhalmozása között számtalan ellentmondás, hiba, valótlanság, képtelenség és hülyeség halmozódik fel és mintegy értelmi szennyeződés, háttérzaj, felfogási káosz, alapján a veleszületett képességek alatt teljesít.

Az intelligencia, mivel az állati (sejt) létezésből ered, behozhatatlan fölényben áll az okossággal szemben. Az így kialakuló közösségi szervezetek, (korpuszok) irány elvei és szervező eszméi az intelligencia oldaláról dominálnak az okosság felett. Maga alá rendelve a tudás/tudomány és a szellemi/lelki élet miden elképzelhető megnyilvánulásást. A homo conspirativus az unicellularis conspirativus terméke

Az okos lény kozmológiai csapda

Létezési hátrány, mégis előny...

Ez, mind a két gondoskodás kezelő emberre egyformán igaz.

Azokban a környezeti állapotokban amelyben az ember élőlény társaival létezik az okosság egyfajta működési hiba. Az élővilág nem erre van hangolva/alapítva, hanem az intelligenciára. Ugyan akkor az i. egyfajta gyors gondolat kezelés értelem,értés nélküli, reflex gondolkodás. Az o. egyfajta meddő álmodozás és eredményeivel a létezés bonyolultabbá és rejtélyesebbé válik. Egyik sem tud véglegesen eltávolodni a kialakuló tudás és ismeret kezelési stílusából, így váltakozva egymás kiegészítésére használja gondolkodásában.

A tört beszéd tehát egy egy okoskodás eredményeként, összefüggések és valós/általános értelmi érték mérők nélkül alkotják az emberiség tudományát,eszme kincsét.

Amikor az intelligencia vezetése alatt készülő gondolati okosságokkal találkozunk, akkor a hülye beszéd jelzőt kell használni, nehogy szerzők azt gondolják, hogy szellemi "nagyságuk" alatt nem fedezhető fel a konspiratív/manipulatív torzítás/rombolás/programozás/destruktivitás az értelemmel szemben.

Az okosság az intelligencia fogja/rabszolgája/prostituáltja és cselédje általánosan és egyedi módon is.
F.M. 2019.09.17.