Scientism

A Corpuscularizm wikiből

Őrült verseny az emberi elmék birtoklásáért

Gyakorlatilag a hivatalos tudomány egy a "Tudományosság" (Scientism) és Pszeudó tudományok konglomerátumában van elkeveredve. Az elvek, elméletek paradigmák és tételek és minden apró részlet perceken és évszázadokon keresztül bizonytalanná válhatnak. Fogalmi,világnézeti, filozófiai, politikai, és vele szemben érzelmi, értelmi, bandaháborúban áll a tudomány mint az ember értelmi/szellemi kincse.

De most komolyan, Mi a Tudomány ?

A megfogalmazás nagyon egyszerű,

  • Az érthető válasz az okokra, célokra, értelmekre, hogyanokra, miértekre, mitőlökre, medigekre, miótákra, stb.

Tehát a megértés és a felfogás az elsődleges cél, de a valóságban mégsem ez történik. Amikor az aktuális tudásunkról számot adunk, akkor nem a megértett, elfogadott, és használható ismertekről beszélünk, hanem azok elvárt keretei közözött megfogalmazott állitásokról.

A tudomány tehát az állitások gyűjteménye, de a kinyilatkozásoknak minősége, és célja van. Nos, ezek a célok komoly korlátai a tudomány általános értékelhetőségének.

A tudományt termelik, felhasználják, birtokolják, árulják, terjesztik, hamisítják, titkolják, pusztítják, gúnyoljak, ... érted?

  • A tudomány az elme valutája, csere eszköze, egy nagy kiszorítósdi, húzd meg-ereszd meg játék, komoly és komolytalan résztvevőkkel.

A tekintély és az elfogadás két egymásnak kiszolgáltatottja. A tanitó, mester és a hallgató, tanuló viszonya nem felhőtlen ideális kapcsolat. Az oktatás, a vallás/politika/média három démonjainak a kezében és felügyeletével a tudományt is luciferi állapotba szerkesztette.

Az elmék feletti uralom a lelkek mint iránytűk összezavarása, átalakítása és a konspirativ parazitizmus érdekeinek szolgálatába állítására van modulálva a tudomány kisajátítói által. A tudomány örökös rab és torz egyvelege a tudatos és véletlenszerű kutatói eredményeknek.

Könyv égetés, börtön, máglya, hivatalos és egyéni kezdeményezések frontvonalai, építés és pusztítás emberi lelki, értelmi, szellemi káosz.

  • Nem ideális az állapot, mert a tudomány hibásan van rendszerezve

Ha betudjuk vezetni az ismeretelméleti dimenziókat akkor egy semleges, érzelmektől mentes áttekintést kaphatunk a tudomány minden létező változatáról.


A tudomány új felfogása és rendszerezése a CorpusCuit modell

Ismeretelméleti kiterjedések

A tudomány, horizontja egy képzetes koordináta rendszerben lehet modellezni. Amelynek a valós számok alkotják tengelyeiket és az oda helyezett tudomány területek képesek megmutatni, hogyan viszonyulnak azok a fizikai és értelmi valósághoz.

...

Molnár Ferenc