Korpusz-szindikátus modell

A Corpuscularizm wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Szerkesztő (vitalap | szerkesztései) 2018. február 17., 11:05-kor történt szerkesztése után volt.

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Az élet tragédiája

Korpusz-Szindikátus modell

(K-SzM)


A gondolati modell abból formálódik ki, amit az élő világ állapotaiból kikövetkeztethetünk. A modell láncolatát a sejt, élőlény, társulat, hármasa igazolja számunkra.

A megfigyelhető szabályosságok,

 • Egységnyi összetett rendszerek-ből épül fel. (Kvantitatív)
 • Zárt autonóm rendszer (Egységnyi)
 • Önálló észlelő/elemző/manipuláló/konspiráló rendszert tartalmaz (Értelem alapú)
 • Szindikalizáció (Összetett rendszereket épít fel társaival)
 • Elfajul és fajtartó (Diszkriminatív)

A korpuszkularizmus ezekből az alapokból teremtődik meg és kiterjeszthető minden élőlényre.

A következő szint a fenti posztulátumok kiterjeszthetősége az atom és elemi részek irányába, valamint az emberi korpuszkularizmust meghaladó más magasabb rendű extra-teresstrialis (ETACS) formációk lehetőségei felé is .

Az összetett rendszer mint élőlény

Az élőlény fogalma bár mélyen a kémiai folyamatokra alapul, Értelmezés szempontjából egy meglehetősen egyszerű alapokon fogalmazódik meg.

Idézet a Wikipédiából:

"Az élőlények vagy élő organizmusok („élő szervezetek”) életjelenségeket mutató, önazonosságukat fenntartó (homeosztatikus), önmagukról reprodukálható információt hordozó, termodinamikailag nyílt, disszipatív (energiát szétszóró), evolúcióra alkalmas rendszerek. Az élőlények egy vagy több sejtből állnak." Hagyományosan nem tekintjük élőlényeknek azokat a rendszereket, melyek nem sejtes szerkezetűek, nincs saját anyagcseréjük, s önállóan szaporodni sem képesek:


Vizsgáljuk meg a korpuszkularizmus alapján

Van itt sok minden ami arról árulkodik, hogy hibák, fogalmi ürességek, propaganda és konspiráció érhető tetten. ...

 • életjelenségeket mutató,
 • önazonosságukat fenntartó (homeosztatikus),
 • önmagukról reprodukálható információt hordozó,
 • termodinamikailag nyílt,
 • disszipatív (energiát szétszóró),
 • evolúcióra alkalmas rendszerek.
 • Az élőlények egy vagy több sejtből állnak
 • Szerves molekulák alkotják
 • Elemi egységekből épül fel
 • Szaporodik