Hülye beszéd

A Corpuscularizm wikiből

Hülye beszéd

A gondolkodási rendszertan fogalmi környezete elengedhetetlenül szükségessé teszi az ember kifejező képességeinek, úgy mint beszéd, előadás, jel/írás, értelmi besorolását és a Korpuszkularizmus elmélete szerinti meghatározását.

A korpuszkularizmusban három karakteresen eltérő csoportot különböztetünk meg:

1. Hülye beszéd

2.Tört beszéd

3. Alap mű


A „Hülye beszéd”

A hülye, a magyar nyelvben a született vagy felvállalt normáktól eltérő viselkedés, előadás, beszéd/írás, jeladás, művészet, megnyilvánulások stb. jelzője. A normalitás és a megegyezésre alapuló hagyomány alapokat teremt a fenti eszközök elfogadható használatához és kereteket biztosít egyfajta szellemi, erkölcsi, társadalmi előrehaladás kialakulásához. Ha hagynák…

A tudományos gondolkodás iskolákon és nevelési rendszereken adja tovább azon előadási formákat, amelyeknek használatával az ismeretek és azok megértésre való átváltását a lehető legmagasabb szinten megvalósíthassa a befogadó számára. Ennek első szintű akadálya a nyelv/beszéd lineáris volta és a fogalmak pontatlansága. A világos, érthető, egyszerű beszéd tehát, egy olyan erőltetett formai és tartalmi átalakuláson megy keresztül, amelynek a gondolkodást eltérítő, meghamisító, torzító hatása keletkezik. A közlés tartalma, értéke, haszna, célja, értelme, egy kanyargós pályára kerül és minden esetben felfedezhető egyfajta manipulatív/konspiratív, motívum, amely, mint módosító erő beavatkozik a téma eredményességébe és minőségi rangsorába. A műfajteremtés minden pillanatban új újabb formákat hoz létre. A létezés egyszerű szükségletei messze eltávolodtak az ésszerű gondolkodás életjobbító módszereitől. Az előadás a tudás közvetlen közeli élményétől a képzetes felfogás útjára terelődött. A mese túl nő értékein és a fantázia kihelyettesíti a valóságot. Behatol a tudomány azon területeire, ahol nehéz gyakorlati eszközökkel mérni és számolni. A vallás/politika/média giga szereplők. Mindenből, mindenre képes. A beszéd/írás és más előadási formák, valamint azok műfaji, felhasználási megnyilvánulásai egyfajta értelmi káoszban tenyészik. Legyen az mese, sci-fi, vers, regény, film, színház, újságcikk, tudományos tanulmány, értekezés, esszé, bármi, amit az ember mindennapjaiban előad, alkot.

Az igy kialakuló zűrzavarban, nincs semmi érték, előre lépesre utaló nyom. A társadalmi súlya és értelmi torzulást okozó hatásai annál inkább megmutatkozik és hat az általános elhülyülés történeti útján. Az emberi lét kiüresítése, a gondolkodás lealacsonyítása, ezeregy módszerrel folyik. Nem segít az oktatás, nevelés, mert a belső fejlődés a kezdetekben egy hamis társadalmi környezetben egyfajta körkörös hülyités fogja. Nincsenek meg azok a szellemi műhelyek és azon gondolkodási rendszerek, amelyeket a hülye beszéd valamilyen formában nem „termékenyített” volna meg a maga hasznára. Alapot, háttere és kinyilatkozási kiterjedéseket erőszakolva rá, hogy az „Alap mű” annyi évezred után nehogy itt legyen a kezünkben…

Minden prófétai megnyilatkozás és tan, filozófia és eszme csak a „Tört beszéd” dadogásaiként léteznek. Egymással vitatkozó, össze nem illeszthető gondolat fraktálok. Szellemi kútfők forrásaiból meddő por és köd felhőkben feloszló, szellemi tehetetlenséget árasztó próbálkozásokként töltve meg a könyvtárak és tárolók polcait. Az érdektelenség és felületesség jól mutatja az ember alacsony rendűségét és a teremtő erőkkel szembeni mérhetetlen hátrányát. A hülye beszéd, mint gyűjtő fogalom, megmutatja azon szellemi felhőket, amelyeket tudatosan és fáradhatatlanul megalkotnak környezetünkben a konspiratív paraziták. Betöltve biológiai feladatukat, amely a „sejt devolúció” atavisztikus és a rájuk jellemző aszimmetrikus gondolkodás eredőiből kialakulva, képessé teszi őket világunk átértelmezésére. Tollforgatói, önkiválasztott folytatólagos tanító mestereinké válásukban létezésük nyűg és erőszak … Minden „géniusz” az ő megfogalmazásukban nyeri el kétes nimbuszát. Minden rendszerezés őrei, receptorai, moderátorai ők. Minden új gondolat, újra gondolói, átírói, tolvajai és rejtői.

Nos, a Hülye beszéd itt van a szemünk előtt, mindennapunk része, értelmetlensége emberi kultúránk szennyese.

Keresnünk kell azokat az egyszerű gondolati lépéseket, amelyeken nem uralkodhat el a konspiratív parazitizmus. Olyan szimbólum rendszerre van szükség, amely ellenálló a destruktív átköltéseknek és a hamisításoknak. Az új tudomány, új nyelvezetére van szükség, hogy a sok Hülye beszéd áradatában fuldokló Tört beszédek egybeköthetők legyenek…ahogy ezt már mások is meg-meg fogalmazták az érezredek során.

A hb. Az örök média valódi arca. Fogalmai, jelei, képei, alkotásai, egyfajta értelmi propaganda, -szómágia, igen magas szinten. … F.M.


F. Molnár