Az ismeretek kiterjedései

A Corpuscularizm wikiből

A tudás kiterjedései és ismeretlen indexei

Nagyon egyszerű megközelítés intelligenciáról,okosságról,tudásról.értelemről,felfogásról,ravaszságról,tisztán látásról...és más hasonló fogalmakkal tárgyalva,meghatározni az ismeret és fizikai halmazok összefüggéseiről, az abszolút igazságok geográfiáját. A geometria segítségével és a mennyiségtan szerteágazó számszerűségei nem adnak teljes képet az értelem és felfogás valamint az okosság és az intelligencia, markáns különbségeiről.

A gondolkodás érzetéről és az élő anyag sokszínű ismeret feldolgozó rendszereiről igen keveset és rendezetlenül tudunk. A mesterséges intelligenciának (AI.) nevezett téma inkább tendál a butaság és meg nem értés halmazai felé mintsem egy az emberi gondolkodás szerkezetére alapuló fogalmi építményre.

A számító gép, mint okos gondoskodó nem elfogadható.

Az élő sejt viselkedése egy olyan élőlény világot eredményezett amelynek legfontosabb indulata az élősködés és a titkolt szervezkedés.

Akkor miről is beszélünk?.

  • Az emberi gondolkodás nem lehet alapja az AI.-nek