Új kozmológia

A Corpuscularizm wikiből
A lap korábbi változatát látod, amilyen Szerkesztő (vitalap | szerkesztései) 2018. február 8., 14:16-kor történt szerkesztése után volt. (Új oldal, tartalma: „=Kozmológia, mint tudomány= ==Világmindenség/Univerzum/Kozmosz kutatás== Nem ismerjük az ember, tudomány kialakító múltját. Az erről szóló tanulmányo…”)

(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

Kozmológia, mint tudomány

Világmindenség/Univerzum/Kozmosz kutatás

Nem ismerjük az ember, tudomány kialakító múltját.

Az erről szóló tanulmányok döntően a Darwinista elmélet határozott állítása alapján, egyfajta fejlődési útvonalat ad meg, amelyen az ember fokozatosan felismeri, hogy egy olyan mint tudomány

Már az, hogy a tudás egy önálló, ön építő állomány lenne kétséggel viszonyulhatunk. A dolgok a kozmológiai meghatározók alapján rendezettek és ezen rendezés valamilyen „rendező” létezését és aktív voltát feltételezi. Ez a kiindulási pontom. Ettől semmilyen módon nem lehet eltérni.

A véletlen nem rendező elv, pláne nem a káoszból.

Az a kérdéskör, hogy hogyan keletkezett a világunk? Az úgynevezett tudomány alap problémája és igy mint egy tekintély index a legmagasabb fokon kívánatos igaznak lenni. De nem az. Ha nem tudjuk hogyan jött létre, akkor az visszahat az önképünkre és elismerhetjük, hogy nem vagyunk/lettünk beavatva. Ettől függetlenül nem mondhatunk le arról, hogy az adott értelmünkkel és technikai eszközeinkkel.

A világmindenség ott áll előttünk és érzékeléseinkkel, gondolatainkkal, valamint technikai eszközeinkkel igyekszünk a tapasztalt jelenségek és állapotok megértésére, magyarázatára jutni. Az emberiség gyűjteményes tudás halmaza az írása alapján, a könyv. A könyvek az adott kozmológus kezei között A másodlagos források a valóság értelmezésére. Az első az egyéni tapasztalás lehetne a megismerés gyakorlati formája, - bejárva a világmindenséget valamilyen nálunk értelmesebb idegenvezetővel.

A könyvek úgy keletkeznek, hogy valamilyen külső vagy belső kényszeritő indulat egy írástudót arra vezet rá, hogy előadja az adott témát valamilyen egyéni vagy közérdek javára. Gazdasági, politikai/vallási és erkölcsi érdekek, egyéni becsvágy, kíváncsiság…stb. a hajtó erők és a mű egy töredék lesz. Egy adott képesség és ismeretfeldolgozás kétséges eredménye.

Belátható, hogy a tudomány nem ön építő állomány. Nincs sehol leírva és a természetre vonatkozó fizikai/fiziológiai lenyomatok sokféleképen értelmezhetőek.

A könyv tehát forrás, amit minden esetben szigorú fenntartásokkal kell kezelni. A CorpusCuitWiki lapjai közözött a Konspiratív parazitizmus témájában igyekszem bővebben kifejteni azt, hogy miért nehéz minden szempontból autentikus tudományos műveket létrehozni.

Világegyetem elméletek

A kozmológiák kialakulása


A korpuszkuláris kozmológia

Corpuscular Cosmology(CC4)


A CC4. az új kozmológia, amelynek kereszteződése az interneten felbukkanó Lapos föld elmélet 2015. év kezdetétől rajzolódik ki markánsan az úgynevezett szociális médiában és ütközik az általánosan elfogadott kinyilatkozásokkal.

A korpuszkuláris kozmológiámban kialakított véleményem és meggyőződésem idejében fogadhatta azon lelkes kutatók összegzéseit amely rávilágít arra,hogy a mai modern kozmológia hamis. Enyhe kifejezés, - egy óriási átverés.

"Valami bűzlik Dániában"

Így jelenik meg az a summázása is az ember álltalános viselkedésesről, amit a „konspiratív parazita” jelzővel illethetek csak, mert az emberiség történeti, politika, vallási és erkölcsi állapotát csak ezen fogalmakon keresztül tárgyalhatjuk. Úgy vonul keresztül a múltból napjainkig ez a destruktív és szívós intellektuális indulat mint egy önpusztító - és sajnos – korpuszkuláris korlátjaiból adódóan megoldhatatlannak látszó átok.

...

Molnar Ferenc